Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
This offer is not an offer in respect of the Civil Code.

 

 

Fabryka Mebli PIASKI
Piaski 1c, 63-645 Łęka Opatowska

tel.: +48 62 / 78 141 12
tel.: +48 62 / 78 141 13
fax: 62 / 78 145 72

piaski@piaski.com.pl

www.piaski.com.pl